»  Да се насладим на горещите летни дни със студена напитка и гледка към басейна, 

потопени в зеления рай на ресторант " П А Р А Д А Й С " ..  «