Информация за състава на минералната вода:

 

По своя физико-химичен състав водата се характеризира като:

    • хипертермална (с температура 42°C),
    • слабо минерализирана (с обща минерализация 240мг/л),
    • силициево-флуорна (със съдържание на метасилициева киселина – 52.2мг/л и на флуор – 5.1мг/л),
    • хидрокарбонатно-сулфатна и натриева, с повишено съдържание на калций (2.5мг/л).